top of page

Express Smoke Shop Group

Public·23 members
Dylan Collins
Dylan Collins

Fiind Baiet Paduri Cutreieram De Mihai Eminescu Comentariu Literar


Poezia "Fiind baiet paduri cutreieram" este constituita din treiparti. Prima parte este o confesiune lirica, n care poetul simarturiseste dragostea si admiratia profunda fata de natura alecarei frumuseti le-a cunoscut nca din copilarie. Culcat lnga izvor,la ceas de noapte, copilul de odinoara admira susurul izvorului,freamatul lin al codrului, mbatat de miresmele florilor.
fiind baiet paduri cutreieram de mihai eminescu comentariu literarPoezia \"Fiind baiet paduri cutreieram\" este constituita din trei\nparti. Prima parte este o confesiune lirica, n care poetul si\nmarturiseste dragostea si admiratia profunda fata de natura ale\ncarei frumuseti le-a cunoscut nca din copilarie. Culcat lnga izvor,\nla ceas de noapte, copilul de odinoara admira susurul izvorului,\nfreamatul lin al codrului, mbatat de miresmele florilor.


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page